بازتاب وسیع اعطای مدال مدیریت کیفیت به واحد اصفهان(خوراسگان) در رسانه های بین المللی
دو شنبه 15 دی 1393

اعطای مدال طلای مدیریت کیفیت جهانی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) که در اکتبر ۲۰۱۴ در فرانسه ـ پاریس رخ داد در رسانه های مکتوب و مجازی بین المللی بازتاب وسیع یافته است.

در این راستا مجله علمی تخصصی حوزه کیفیت مدیریت Beatton با بازتاب وسیع این رویداد اقدام به انتشار تصاویری از اجلاسیه اهدای مدال طلای مدیریت کیفیت به دکتر احمد علی فروغی ابری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) نموده و در روی جلد نشریه این واقعه را انعکاس داده است.

شایان گفتن است: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) بعنوان عضوی از BID با رعایت ضوابط کلی مدیریت کیفیت(TQM) موفق به کسب گواهینامه QC۱۰۰ شده و موفق به دریافت مدال طلای این رقابت در سال ۲۰۱۴ شد.

موسسه BID مروج فرهنگ کیفیت به منظور رشد و پایداری اشتغال زایی و موفقیت های مالی است.