معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد
توسعه مراکز رشد و پارک‌های فناوری با اعمال نظارت‌های علمی و محتوایی
دو شنبه 6 بهمن 1393

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد که این دانشگاه، سیاست توسعه مراکز رشد و پارک‌های فناوری را با اعمال نظارت‌های علمی و محتوایی پیش خواهد برد.

دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی با هدف تبادل نظر، استفاده از تجربیات و بررسی امکان همکاری‌های مشترک با حضور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جریان اقدامات و دستاوردهای این شهرک قرار گرفت و در جلسه‌ای مشترک با مدیران این شهرک علمی و تحقیقاتی درباره فعالیت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری به گفت‌و‌گو پرداخت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه گفت: اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه مراکز رشد و پارک‌های فناوری در گام نخست در راستای فرهنگ‌سازی در این حوزه است.

وی با توجه به لزوم حرکت در راستای اقتصاد دانش‌بنیان گفت: متاسفانه دانشگاه‌ آزاد اسلامی تاکنون در موضوع توسعه مراکز رشد و پارک‌های فناوری از نظر زمانی عقب مانده است و قصد رساندن خود با سهیم شدن از ریسک مشارکت را پذیرفته است که باز هم تاکید می‌کنم همه این اقدامات و پذیرش این ریسک برای فرهنگ‌سازی است اگرچه سیاست توسعه مراکز رشد و پارک‌های فناوری را با حساسیت خاص و اعمال نظارت‌های دقیق علمی و محتوایی، پیش خواهیم برد.

واشقانی فراهانی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی بخشی از نظام است و برای گذر از آموزش محوری و نزدیک شدن به کارآفرینی به تجربیات و توفیقات به دست آمده از سوی شهرک‌های موفقی مانند شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، نیازمند است.

در ابتدای این جلسه محمدجواد امیدی معاون شهرک علمی و تحقیقاتی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه به تشریح فرآیند نحوه حمایت از ایده‌های علمی در مراحل سه گانه رشد مقدماتی، رشد و تولدی محصول در پارک پرداخت.

مدیرکل ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی هم با توجه به پیشرفت‌های این شهرک طی سالیان اخیر گفت: ما امروز اینجا هستیم تا از تجربیات مدیران این مجموعه در دانشگاه آزاد اسلامی بهره ببریم و از آنجایی که رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی در دوره مدیریت جدید توجه به توسعه فناوری است، ما هم سعی کرده‌ایم مسیر تجاری سازی علم را در پیش گیریم و پیشنهاد می‌کنم میان دانشگاه آزاد اسلامی و این شهرک تحقیقاتی تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های بیشتر به امضا برسانیم.

داود ثمری اظهار کرد: اکنون 53 مرکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد و رویکرد دانشگاه به سمتی است که بستر تولید ثروت از علم و دانش را در نگاه اقتصاد مقاومتی توسعه دهد و ما در این 53 مرکز رشد 420 واحد فناور مستقر داریم و به دنبال این موضوع هستیم که آماری از درآمدهای حاصله داشته باشیم.

مدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز با توجه به پر بار بودن این گونه جلسات گفت: قطعا این مسیری که ما طی کردیم مسیر قابل نقد و قابل اصلاحی است که دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند این موضوعات را مورد استفاده قرار دهد. به طور مثال دانشگاه آزاد اسلامی خود منبع نیروی انسانی مورد نیاز خویش را تامین می‌کند و این یک امتیاز به حساب می‌آید.

مهدی کشمیری گفت: اقدامی که در این شهرک انجام دادیم، روزی با یک ایده کوچک در اصفهان آغاز شد و البته در فضایی به این پیشرفت رسیدیم که تولید ثروت از دانش و علم قابل دفاع نبود.

وی با مثبت ارزیابی کردن جهتگیری دانشگاه آزاد اسلامی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از سرمایه‌های کشور است که به درستی این راه را در پیش گرفته است اما تفاوت جدی بین دو حوزه آموزش و دانش بنیان دارد که باید به دقت بررسی شود.

مدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: توصیه‌ای که من به مدیران و زحمت‌کشان دانشگاه آزاد اسلامی دارم این است که برای محتوا اهمیت ویژه‌ای قائل شوند زیرا محتوا است که باعث پیروزی و شکست در این حوزه می‌شود اما نقطه مشترکی که می‌توان برای دانشگاه دید این است که اگر دانشجویی برای تبدیل علم به ثروت خود به خارج برود یک امتیاز منفی محسوب می‌شود اما اگر در داخل کشور علم و دانش خود را تبدیل به صنعت کند یک امتیاز ویژه برای دانشگاه محسوب می‌شود.