معاون پژوهش و فناوری واحد همدان در گفت‌‌وگو با آنا مطرح کرد
استفاده از ظرفیت «آزاد اکسپو» برای تجاری‌سازی فناوری‌های واحد همدان
یکشنبه 17 بهمن 1395

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: «از آنجا که سامانه آزاد اکسپو ویترینی مجازی برای بازاریابی و فروش فناوری‌های ارائه‌شده توسط واحدهای صنفی و شرکت‌های مرتبط و مورد حمایت دانشگاه آزاد اسلامی است، به خاطر توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و حمایت از فناوری‌های موردنیاز بازار تصمیم جدی داریم و در این راه از تمام ظرفیت آزاد اکسپو استفاده می‌کنیم.»

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: «از آنجا که سامانه آزاد اکسپو ویترینی مجازی برای بازاریابی و فروش فناوری‌های ارائه‌شده توسط واحدهای صنفی و شرکت‌های مرتبط و مورد حمایت دانشگاه آزاد اسلامی است، به خاطر توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و حمایت از فناوری‌های موردنیاز بازار تصمیم جدی داریم و در این راه از تمام ظرفیت آزاد اکسپو استفاده می‌کنیم.»
مهرداد چراغی در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری آنا، آزاد اکسپو را بستر مناسبی برای تجاری‌سازی فناور‌یهای دانشگاهی دانست و اظهار کرد: «از طریق مرکز رشد واحدهای فناور واحد همدان، 25 دستاورد فنی را در قالب 19 واحد صنفی در سامانه آزاد اکسپو ثبت کرده‌ایم و این آغاز راه تجاری‌سازی دانش‌بنیان است.»
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بیان کرد: «سیاست معاونت پژوهشی واحد همدان، همسویی کامل با سیاست‌های توسعه اقتصادی دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی دارد و در این راستا علاوه بر دقت در گزینش پیشنهاد‌های ارائه‌شده به مرکز رشد برای نمونه‌سازی، حمایت‌ها با تمرکز بر تجاری‌سازی صورت می‌گیرد.»
عضو هیات علمی واحد همدان افزود: «در این راستا از مجموع هسته‌ها و واحدهای فناوری که از حمایت‌های مختلف مرکز رشد واحد همدان استفاده کرده‌اند، 19 واحد صنفی تعریف‌شده و 25 دستاورد فنی در سامانه آزاد اکسپو ثبت‌ شده است.»