با گشایش مرکز رشد واحدهای کنگاور و صحنه
پروژه راه‌اندازی مراکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه کامل شد
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور و صحنه با حضور با حضور جمعی از مسئولان و دانشگاهیان گشایش یافت. با راه‌اندازی این مراکز، همه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه دارای مرکز رشد واحدهای فناور شدند.

دکتر نوذر قنبری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در آیین گشایش این مراکز با گرامیداشت اعیاد شعبانیه و هفته معلم، کیفیت محوری در همه امور و ماموریت ساختارگرای فردی همراه با نقش موثر استادان در دانشگاه را خواستار شد.
قنبری با توجه به شعار سال گفت: «با راه اندازی این مراکز رشد همه واحدهای استان در دانشگاه آزاد اسلامی دارای مرکز رشد واحدهای فناور شده اند؛ انتظار می رود در زمینه تولید علم که یکی از مولفه های اصلی شعار سال تبیین شده از سوی مقام معظم رهبری است، تحقق یابد.»
رئیس واحد کرمانشاه افزود: «با توجه به وضعیت علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان در سال 1395 که با ظرفیت تلاش کمتر از 30درصد استادان به نقل از پایگاه علم سنجی سایماگو دارای رتبه هفتم در بین دانشگاه های آزاد اسلامی هستیم، می توان این ظرفیت را در سال جاری به بیش از 50 درصد رساند و کسب امتیاز بهتر علمی و پژوهشی را محقق ساخت که با ماموریت گرایی فردی هر یک از استادان دانشگاه اعم از هیات علمی و حق التدریس می توان به این مهم رسید.»
دکتر علی اصغر طاهرآبادی رئیس واحد کنگاور و دکتر کیومرث چراغی رئیس واحد صحنه هم با ارایه گزارشی از فعالیت های واحد در راستای مراکز رشد واحد مربوط و پیگیری و راه اندازی این مرکز، سخنانی بیان کردند.
به گزارش آنا، در نخستین جلسه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در سال جدید که به ریاست دکتر نوذر قنبری و با حضور سایر اعضا و روسای واحدهای استان برگزار شد با تاسیس مراکز وابسته (اقماری) در واحدهای اسلام آباد، کنگاور و صحنه موافقت به عمل آمد که افتتاح نخستین مرکز از این مراکز در واحد اسلام آباد غرب و به دنبال آن در واحدهای کنگاور و صحنه صورت گرفت.