در هفته پژوهش و فناوری صورت گرفت :
اعطای عنوان دانشگاه برتر در حوزه پژوهش و فناوری به واحد اصفهان(خوراسگان)
چهار شنبه 24 دی 1393

رتبه برتر هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان از سوی استانداری به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تخصیص یافت. در سال جاری، هفته پژوهشاستان اصفهان، با رویکرد ارائه طرح و ایده در محل نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان زیر نظر معاونت منابع و توسعه انسانی و دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان، در پل شهرستان اصفهان، برگزار گردید.

در این نمایشگاه تمامی دانشگاه ها و پارک علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، موسسات و نهاد های دولتی و بنیاد ملی نخبگان حضور داشتند که دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) همچون سالهای گذشته با انبوهی از طرح ها و ایده ها در پنج غرفه اصلی به مساحت ۵۲ متر مربع شرکت کرد.

غرفه کشاورزی، غرفه پرستاری و مامایی، غرفه دندانپزشکی، غرفه بتن، غرفه سازه های ماکارونی و پژوهش آب، غرفه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) در این نمایشگاه بودند و البته شرکت های دانش بنیان طبق الصادق(ع) و لارو درمانی نیز حضور داشتند. در این نمایشگاه از کتاب معماری کارخانه های صنعتی اصفهان از آثار تالیفی خانم مهندس پهلوانزاده عضو هیات علمی این دانشگاه، رونمایی گردید.

در طی برگزاری این نمایشگاه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، استاندار اصفهان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسوولین از غرفه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) دیدین کردند.

در مراسم اختتامیه این نمایشگاه ۵ نفر از پژوهشگران برتر این دانشگاه؛ پیام نجفی معاون پژوهش و فناوری واحد اصفهان(خوراسگان) و رئیس کارگروه کشاورزی استان، جعفر پور بعنوان پژوهشگر نمونه استان، اصغر آقایی در رشته روان شناسی، خانم پهلوانزاده مولف کتاب معماری کارخانه های صنعتی اصفهان و خانم طهمورث پور در گروه علوم پزشکی، با اهدای لوح و هدیه توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و استاندار مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین در این نمایشگاه طی نامه ای از سوی استانداری اصفهان با توجه معیارهای پژوهشی وحضور گسترده و پر توان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) بعنوان غرفه برتر انتخاب گردید.

لازم به ذکر است برپایی این نمایشگاه مرهون تلاش پژوهشکده بسیج دانشجویی دانشگاه به مدیریت سید علی شرفی و مرکز راهبردی انجمنهای علمی دانشگاه به مدیریت سجاد مقدسی پور و دانشجویان هسته های علمی بسیج و انجمن های علمی دانشگاه انجام پذیرفت.