بررسی سند آمایش دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی
چهار شنبه 5 خرداد 1395

بخش های دیگری از سند آمایش دانشگاه آزاد در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه شد.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، در ابتدای این جلسه که به بررسی موضوع " پیوست فناوری" - که از جلسات گذشته در دستور ستاد راهبری قرار گرفته بود- اختصاص داشت؛ ادامه طرح تهیه شده پیرامون این موضوع به منظور تصویب اعضای ستاد، ارائه شد.

در بخش هایی از این سند که به تصویب اعضای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور رسید، مواردی مانند مستند سازی فناوری های انتقالی و ایجاد بانک های اطلاعاتی در این زمینه، ایجاد و گسترش مراکز انتقال و تجاری سازی فناوری، تدوین اطلس ملی توانمندی های فناورانه، آموزش و گفتمان سازی به منظور تسهیل تعاملات و ارتقاء زیر ساخت های مورد نیاز برای انتقال فناوری و تعیین حوزه های فناورانه راهبردی وجود دارد.

پس از بحث و بررسی اعضای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، سند سیاست های اجرایی پیوست فناوری از تصویب گذشت.

دستور بعدی جلسه 80 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور موضوع " آمایش دانشگاه آزاد اسلامی" بود، که در ابتدای این بخش دکتر حمید میرزاده طی سخنانی گفت: همه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی موظف شده‌اند تا طرح های خود در زمینه تبدیل ایده به ارزش افزوده ارائه کنند.

وی افزود: به همین منظور یک نمایشگاه دائمی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس شده و آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: یک فن بازار نیز به منظور عرضه محصولات دانش بنیان در فضای مجازی فعال شده و همه متقاضیان می توانند برای خرید این محصولات به این پایگاه مراجعه کنند.

پس از سخنان دکتر میرزاده، سند " آمایش آموزش عالی در دانشگاه آزاد" ارائه شد که در بخشی از این سند مولفه‌های سند توسعه دانشگاه آزاد مبتنی بر آمایش سرزمینی با توجه به مزیت های سنی و موقعیت راهبردی هر منطقه از کشور، برشمرده شده است.

در بخش دیگری از این سند با توجه به کاهش جمعیت جوان کشور که منجر به کاهش تقاضا برای ورود به آموزش عالی خواهد شد، حل این معضل و ترویج گفتمان افزایش جمعیت از برنامه های پیش روی دانشگاه آزاد اسلامی برشمرده شده است.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بخش دیگری از این سند، تصویب مقررات لازم به منظور ایجاد زمینه قانونی برای تقویت جایگاه حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و ماموریت گرایی علمی در همه سطوح از درخواست‌های دانشگاه آزاد از شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان شد.

با توجه به اتمام وقت جلسه ادامه بررسی این سند به جلسه آینده موکول شد.

انتهای پیام