فناورانه/۲
دوره رشد مقدماتی از الزامات تاسیس واحدهای فناور دانشگاه آزاد است
چهار شنبه 18 اردیبهشت 1398

اعضای هسته‌ها و فناوران واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به گذراندن دوره‌های رشد مقدماتی هستند تا در قالب یک واحد فناور ظهور داشته باشند.

به گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دانشگاه آزاد اسلامی در گسترش اقدامات دانش‌بنیان و ایجاد تحول در فناوری و گزاره‌های آموزشی رویکرد جدیدی گزیده است. اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی درصدد مسئله‌محوری و تجاری‌سازی ایده‌ها و محصولات دانش‌بنیان خود هستند.

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا درنظر دارد ضمن بازتعریف قوانین تاسیس واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی، گزارشاتی درباره نحوه اخذ تسهیلات و حمایت‌های دانشگاه آزاد اسلامی از واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌پایه ارائه کند.

باتوجه به اینکه موسسه‌های فناوری دانش‌بنیان به عنوان یکی از اجزای مهم پیوند دانشگاه با صنعت به مفهوم عمومی هستند و نقش بی‌بدیلی در توسعه پژوهش‌های کاربردی، ارتقای فناوری و توسعه اقتصاد ایفا می‌کنند، تاسیس، پذیرش و استقرار هسته‌ها و واحدهای فناور بسیار حائز اهمیت است.

براساس آیین‌نامه پذیرش و استقرار هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هسته‌ها و فناوران ملزم به گذراندن دوره‌های رشد مقدماتی(پیش رشد) هستند تا در قالب یک واحد فناور ظهور داشته باشند.

لازم به‌ذکر است داشتن ایده در زمینه‌های تولید محصول و ارائه خدمات از شرایط پذیرش مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی به‌شمار می‌رود.

برای نوشتن این گزارش از آیین‌نامه استقرار واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استفاده شده است.