تاکید رئیس دانشکده شهرسازی پلی تکنیک میلان بر انجام پروژه های مشترک با دانشگاه آزاد
دو شنبه 3 خرداد 1395

تهران- ایرنا- رئیس دانشکده شهرسازی دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا در دیدار از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، بر ضرورت انجام پروژه های علمی و فناوری مشترک میان دو دانشگاه تاکید کرد.

به گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از دبیرخانه چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، پروفسورفرانسیسکو بالیو امروز به همراه مدیرکل روابط بین الملل و تیم 10 نفره از اعضای هیئت علمی دانشگاه میلان از چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم تحقیقات بازدید کرد.
بالیودر این بازدید افزود: با توجه به این که نخستین بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی را داشتیم مسائل و موضوعات مهمی را دیدیم که دیدگاه مان نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی وسیع تر شد.
وی افزود: با توجه به تغییر دیدگاه و نگاهمان به دانشگاه آزاد، مطمئن هستیم که به دلیل علاقه ایجاد شده می توانیم با دانشگاه آزاد اسلامی ایران پروژه های علمی و فناوری مشترکی داشته باشیم.
بالیو تاکید کرد: در پی بازدید از این نمایشگاه، دیدگاه همکارانم نیز نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی بسیار خوب ارزیابی می شود، از نظر تبادل علم و فناوری با ایران و دانشگاه آزاد اسلامی می توانم بگویم نه تنها در حوزه پژوهشی بلکه در حوزه تبادل استاد و دانشجو نیز باید به تفاهم برسیم.
بالیو یادآورشد: دانشگاه میلان می تواند با دانشگاه آزاد در بحث تبادل دانشجو به ویژه در مقطع دانشجویان دکتری جدی تر عمل کند .
چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی از 31 اردیبهشت ماه تا 5 خرداد ماه سال جاری در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دایر است.
علمی (1)** 9340**2017