با حکم دکتر سورنا ستاری
انتخاب معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان عضو شورای پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری
یکشنبه 24 بهمن 1395

در احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور اعضای جدید شورای پارک فناوری پردیس معاونت علمی منصوب شدند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر ابراهیم واشقانی‌فراهانی، دکتر رضا اشرف سمنانی و دکتر مهدی صفری برای 2 سال به عضویت شورای پارک فناوری پردیس معاونت علمی درآمدند.
براساس ماده 8 اساسنامه پارک فناوری پردیس (مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری در سال 1384)، وظایف شورای پارک تدوین سیاست‌ها و اولویت‌بندی زمینه‌های فعالیت پارک در چارچوب راهبردهای مصوب هیات امنا، تصویب طرح ایجاد مراکز رشد واحدهای فناوری و مراکز خدمات علمی و فناوری و دیگر مراکز موردنیاز برای ارائه به سازمان موسس است.
از دیگر وظایف این شورا تصویب پذیرش شرکت‌ها و موسسات خارجی برای تحقق اهداف پارک پردیس معاونت علمی، تصویب امتیازات و کمک‌های مالی یا اعتباری به شرکت‌ها و موسسات عضو پارک اعم از داخلی و خارجی مطابق با ضوابط هیات امنا و همچنین تدوین آیین‌نامه داخلی شورا است.
براساس اساسنامه پارک فناوری پردیس معاونت علمی، اعضای حقیقی شورای این پارک به پیشنهاد رئیس پارک فناوری پردیس معاونت علمی و به‌موجب حکم نایب رییس هیات امنا (معاون علمی و فناوری رییس جمهور) به مدت 2 سال منصوب می‌شوند.