مراکز انتقال فناوری در دانشگاه ها راه اندازی می شود
جمعه 26 آذر 1395

عاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: مراکز انتقال فناوری به زودی در دانشگاه های کشور با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی می شود.

مهدی الیاسی روز جمعه درگفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا با اشاره به اینکه هفته پژوهش فرصت خوبی برای بررسی روند رشد حوزه علم و فناری کشوراست، افزود: در سال های اخیر مساله اصلی درحوزه علم و فناوری، موضوع تجاری سازی و پژوهش و اشتغال است.
وی بیان کرد: در این زمینه دو راه حل یکی راه اندازی شرکت های دانش بنیان و دیگری راه اندازی مراکز انتقال فناوری شناخته شده است، در راه حل نخست، راه اندازی شرکت های دانش بنیان در واقع بسته های تجاری سازی هستند که نیروهای تحصیل کرده را بکار می گیرند و در واقع روند خوبی داشته اند.
وی اظهارکرد: در راه دوم که به نام مراکز انتقال فناوری دردنیا شناخته شده اند، وظیفه دارند دردانشگاه ها دانش فنی را شناسایی و ثبت اختراع کنند و این دانش فنی را در سطح بازار آورده و به صنایع بفروشند، در بسیاری از کشورهای پیشرفته بین 10 تا 30 درصد درآمد دانشگاه ها از طریق فروش دانش فنی است.
الیاسی افزود: هفته پژوهش می تواند آغاز راهی باشد که ما این منطق را، علاوه برتشکیل شرکت های دانش بنیان به حوزه پیشرفت علم و فناوری کشور اضافه کنیم، در کشورهای مختلف دنیا هر تز دکتری یک پتنت است که برای فروش آماده می شود و فروش پتنت نیز توسط دانشجوی دکتری انجام نمی شود بلکه مرکز تجاری سازی و انتقال فناوری دانشگاه انجام می دهند.
وی ادامه داد: امیدواریم این تجربه به صورت یک لاین موازی با بحث شرکت های دانش بنیان درکشورشکل گیرد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد ازاین مراکز حمایت کند.
وی با اشاره به اینکه شناسایی دانش فنی، پتنت کردن آن و فروش دانش فنی در قالب پتنت یا مشاوره تکنولوژی از جمله فعالیت های این مراکز است گفت: در این مکانیزم سعی می شود هم حقوق محقق وهم حقوق دانشگاه رعایت شود.
وی افزود: تا کنون این مکانیزم را در دانشگاه های کشور نداشته ایم ، پیش از این مراکز، مراکز ارتباط دانشگاه با صنعت را در دانشگاه ها داشته ایم و کار آن ها ترویج تجاری سازی بوده است، تا کنون مراکزی که دانش فنی را شناسایی کنند و به فروش برسانند نداشته ایم.
وی یادآور شد: بیشترین هدف مراکز انتقال فناوری، دانشجویان دکتری است که کمک می کنند دانش فنی خود را در قالب پتنت ثبت کنند، این مراکزبه بازاریابی و فروش بدون تشکیل شرکت کمک می کنند، معمولا دو مسیر وجود دارد برخی از طریق ورود به کانال شرکت های دانش بنیان فعالیت می کنند و برخی علاقه ای به ثبت شرکت ندارند ، بنابراین از این طریق می توانند دانش فنی خود را بفروشند.
الیاسی با بیان اینکه مراکزانتقال فناوری به دفاترارتباط دانشگاه با صنعت کمک می کند تا ماموریت های خود را کامل ترانجام دهند گفت: با راه اندازی این مراکز سعی داریم که این فرهنگ را که بخشی از درآمد دانشگاه ها از محل فروش دانش فنی باشد را تقویت کنیم.
علمی ** 9340**1027**خبرنگار :منیر ابراهیمی زاده** انتشار دهنده:محمدجواد دهقانی