نگاهداری خبر داد:
ابلاغ شیوه‌نامه ارزیابی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی
دو شنبه 9 اردیبهشت 1398

سرپرست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شیوه‌نامه ارزیابی مراکز رشد، نهایی و به زودی ابلاغ می‌شود.

بابک نگاهداری سرپرست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این دانشگاه دارای بیش از ۱۳۲ مرکز رشد است، گفت: مراکز رشد را براساس قدمت و سال تاسیس در سه گروه کلی طبقه‌بندی و ارزیابی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه براساس واقعیت‌های موجود و تحقیقات صورت گرفته یک درصد از افراد جامعه کارآفرین هستند، اظهار کرد: انتظار ما از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور این است که این افراد را در بین دانشجویان، استادان و دانش‌آموختگان شناسایی کنند و مباحث کارآفرینی و فناوری را آموزش و آن‌ها را توانمند کنند.

سرپرست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه ارزیابی مراکز رشد، ادامه داد: در ارزیابی مراکز رشد پارامترهای همچون زیرساخت‌ها، آموزش، مشاوره، خدمات و ... تاثیرگذار هستند.

نگاهداری با تاکید بر اینکه خروجی و عملکرد مراکز رشد در ارزیابی آن‌ها نقش بسزایی دارد، خاطر نشان کرد: از مراکز رشد مستقر در سراهای نوآوری و واحدهای دانشگاهی انتظار می‌رود به تعداد یک درصد جامعه دانشگاهی، واحدهای فناور و دانش محور را رشد و توانمند کنند.

وی با بیان اینکه ارزیابی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی در پایان هر فصل انجام می‌شود، گفت: مراکز رشدی که موفق به کسب بالاترین امتیاز می‌شوند، حق مسئولیت مدیران آنها نیز به همان ترتیب افزایش می‌یابد. همچنین مراکز رشد دارای رکود باید به مراجع مرتبط به جهت عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول، پاسخگو باشند.