دانشگاه آزاد واحد اردبیل در جهت تقویت شرکت‌های دانش بنیان قدم‌های مثبتی برداشته است
دو شنبه 24 فروردین 1394

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در جهت تقویت شرکت‌های دانش بنیان قدم‌های مثبتی برداشته است.

ه گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اردبیل، علی شامل در مراسم معارفه معاونین پژوهش و فناوری و طرح برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به منظور تحقق سیاست‌های دانشگاه در جهت تقویت شرکت‌های دانش بنیان و کاستن از میزان وابستگی به شهریه دانشجویان قدم‌های مثبت و قابل توجهی برداشته است که مسلما تلاش بیشتر حوزه معاونت پژوهشی می تواند در رسیدن به اهداف مجموعه این واحد را یاری و پشتیبانی نماید.

وی افزود: وحدت و همدلی یکی از ویژگی‌های مهم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل محسوب می‌شود و حوزه پژوهشی با استفاده از این ویژگی می‌تواند در دستیابی به اهداف نهایت بهره برداری را نماید.

محمد روحی عیسی لو معاون هماهنگی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اردبیل نیز گفت: امید است در سال جدید در واحدهای مستقر در استان در بحث درآمدزایی گام‌های عملی برداشته شود.

وی تصریح کرد: بر اساس اقدامات بعمل آمده تا پایان شش ماهه اول سال 94 در کلیه واحدها و مراکز، سیستم اتوماسیون اداری فعال خواهد شد.

شایان ذکر است، در این مراسم محمد ضعیفی زاده به عنوان معاون پژوهش و فناوری و سعید هاشمین به عنوان معاون طرح برنامه و بودجه معرفی شدند.

منبع : ایسنا