مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد
رشد 2/5 برابری مراکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی
دو شنبه 5 مهر 1395

مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی از رشد 2/5 برابری مراکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر داوود ثمری، مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی درباره آخرین آمار مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی دارای 100 مرکز رشد، 531 هسته فناور، 395 واحد فناور و شرکت است.»

مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی به رشد 2.5 برابری مراکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: «این در حالی است که در مهر 92 تعداد مراکز رشد 37 عدد و مجموع واحدها و هسته‌های فناور 124 عدد بود.»

او افزود: «بیش از 121هزار مترمربع به مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص یافته است. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نوع یک 87 مورد و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نوع دو 65مورد است.»