در بازدید هیات فنی هسته‌ای کمیسیون اروپا از واحد علوم و تحقیقات مقرر شد
اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی بین ایران و یورو اتم
دو شنبه 19 تیر 1396

هیات فنی هسته‌ای کمیسیون اروپا متشکل از "هلنا زاتکاجوا" نماینده یورواتم کمیسیون اروپا، "تونی دونر" رییس پروژه گداخت اروپا و "مانوئل مارتین" نماینده مرکز تحقیقاتی مشترک هسته‌ای کمیسیون اروپا از مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما و آزمایشگاه‌های هسته‌ای و ساختمان ابن سینای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بازدید کردند.

به گزارش ایسنا، طی بازدیدهای این هیات اروپایی، کارشناسان فنی حوزه‌های مذکور به تشریح توانمندی‌ها در بخش‌های مختلف پرداخته و با هیات اروپایی تبادل نظر کردند.

از سوی دکتر محمود قرآن‌نویس، رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، تمام فعالیتهای این مرکز از بدو تاسیس در زمینه تحقیقات گداخت هسته‌ای و کاربردهای پلاسما در صنعت و پزشکی تشریح شد و سپس از آزمایشگاه‌های مختلف مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما بازدید به عمل آمد.

همچنین مسوول گداخت هسته‌ای یورواتم در جمع‌بندی کلی نتیجه بازدید از ایران از دو پروژه مهم دانشگاه آزاد اسلامی (امحاء زباله با پلاسما و کاربرد پلاسما در ترمیم زخم دیابت) با شگفتی یاد کرد.

در حاشیه این بازدید مقرر شد، همکاری‌های لازم در زمینه تربیت نیروی انسانی، دوره‌های کوتاه مدت دانشجویی و پروژه‌های مشترک پژوهشی بین ایران و یورو اتم صورت پذیرد.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، همچنین مقرر شد در پروژه مشترک گداخت اروپایی JET همکاری صورت گیرد تا ایران بتواند با فناوری‌های جدید آشنا و از آنها برخوردار شود و در زمینه سیستم‌های تشخیصی کمکهای لازم انجام شود.