close مشاهده ویترین فرصت های ویژه شغلی
اطلاعات آگهی
: استخدام
متن آگهی: استخدام مدیر فروش و بازاریاب حرفه ای
: 1397/02/21
: 1397/12/21
: آگهی استخدام نیرو :
: ارسال رزومه به ایمیل omid.negini@gmail.com تماس با تلفن 09132105481
از این قرار داد به میزان 0.00 % معادل 0 ریال از طرف فروشنده/خریدار به بابت امور عامل المنفعه و توسعه و پیشرفت علم ، توسعه و انسانیت هدیه خواهد شد.