close مشاهده ویترین آگهی خرید
اطلاعات پایه
عنوان: شیکر انکوباتور تلسکوپی
دوره اعتبار: 5 سال
تعیین قیمت بر اساس توافق: خیر
شرایط تسویه حساب:
آخرین وضعیت محصول: محصول آماده تجاری نشده
شرایط تحویل:
آدرس وب محصول:
توضیحات بیشتر: امکان استفاده مهندسی بافت و تولید سلول‌های STEM CELL و تولید نانو مواد کاربردهای چشمگیر خواهد داشت. برای فائق آمدن به مشکل هوادهی مناسب در سطوح بالا و پائین محیط کشت مایع با سرعت پائین شیک کردن و افزایش سطح هوادهی باید شیکری ساخته شود که دور پائین (حداکثر 30 دور در دقیقه) با افزایش سطح هوادهی بالاتر به دلیل قرار گرفتن بالن‌های کشت و هوادهی مناسب به دلیل چرخش در دو درجه آزادی برای تولید سل لاین گیاهی، جنین سوماتیکی، زراعت مولکولی، متابولیت‌های ثانویه صورت می‌گیرد. بهترین مزیت این دستگاه تک فاز بودن، امکان استریل کردن، سینه‌های دوار، هوادهی بیشتر، به هم زدن با دور کم و در عین حال ایجاد سوسپانسیون یکنواخت و شیکر بدون ضربه به سلول و انکوباسیون نوری است. در عین حال امکان عامل‌های دمایی، رطوبت، نور و CO2 را دارد. شیکر انکوباتور تلسکوپی با توجه به سرعت پائین افزایش سطح هواگیری، افزایش هوادهی یکنواخت با کنترل دوری انکوباتور و نور مورد نظر برای اولین بار برای تولید سل لاین و تولید جنین سوماتیکی و نهایتا Maturatron آنها می‌توانند عیوب شیکرهای مسطح کنونی را در این زمینه حل کند. در این متد، Setup شده حداقل PCD و مرگ برنامه ریزی شده سلولی شد. این دستگاه ضمن برطرف شدن عیوب در نمونه‌های موجود در بازار، امکان استفاده از تعداد بالن کشت بیشتر وجود داشته است و این مزیت‌ها با توجه به هزینه انرژی و هزینه فرصت از راندمان بالاتری نسبت به بقیه برخوردار است
آدرس در سایت دیگر: www.iauardabil.ac.ir/Assistant/NewsDetail.aspx?Id=26
اطلاعات تکمیلی آگهی خرید
کاتالوگ اینترنتی
آدرس دمو
امکانات اصلی
مزایای رقابتی درصد موفقیت بیشتر کار در زمان استفاده از این شیکر
منافع
مدل ها
اطلاعات بیشتر